El Projecte

“Tots som aficionats. La vida és tan curta que no dóna per més.” – Charles Chaplin –

El nostre és un Projecte de Dinamització Cultural Digital. Què és un Dinamitzador Cultural Digital ?
És una persona que ha rebut formació sobre les TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) aplicades a la gestió cultural, coneix les noves formes de creació digital i les promociona i fomenta la comunicació i la interacció amb els diferents agents culturals d’un municipi amb la finalitat de crear una “comunitat virtual de cultura local”. És un creador i gestor de continguts que, a través de trobades de formació les posarà a l’abast dels agents culturals locals, en garantirà la qualitat i en dinamitzarà els espais de debat. Difon el coneixement dels recursos oferits per les TIC.

El projecte de 2000 mania’s no té data límit prefixada, ni es planteja fronteres.

Com fem ús de l’oci i el lleure ? Com l’organitzem ? Com en gaudim ? El compartim ? Ens aïllem ?
De les definicions que podeu trobar a l’ideari, en podem concloure que són les aficions les que ens permeten omplir el nostre temps d’oci o de lleure i és per tant a aquestes que va destinat aquest lloc web. Tenim previst anar creixent d’una forma ordenada i la integració d’una nova afició es farà sempre i quan es reuneixin els criteris i requisits previstos. Enumerem els principals objectius del nostre projecte:

  • Crear un espai ampli en continguts, relacionats amb aficions que suposin una activitat lúdica, física, mental o ambdues.
  • Cada afició s’organitza al voltant d’un lloc web, motor principal de l’activitat en el món digital. Webs elaborades en WordPress, Wix, Google Sites, però n’hi poden haver d’altres.
  • L’afició s’ha de poder exercir en el món real.
  • L’afició ha de poder oferir activitats per a compartir o mostrar al públic interessat, en cadascuna d’elles.
  • El més habitual és que els esdeveniments organitzats (tallers, cursos, manualitats, …) siguin de caràcter gratuït o com a màxim es cobreixin les mínimes despeses d’organització.
  • El responsable de cada activitat així com els seus col·laboradors actuen de forma altruista en cada esdeveniment.
  • Cada afició completa el seu projecte entrant plenament en el món de les xarxes socials, les actuals i les futures. Per actuals apuntem al Facebook (Grup i Pàgina), Twitter, Canal del Youtube (o Vimeo), Pinterest, Google+, Spotify o Grooveshark. En funció dels requeriments de l’afició, se’n poden contemplar d’altres.
  • És important poder ubicar l’activitat de la afició per la importància que aquest fet té en el món de les xarxes socials.

Esquema global del projecte
Esquema global 2000 mania's

Projecte i esquema digital per a cada afició
esquema2000manias

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alta d’una afició
procés alta afició

Viatge del Basilisc 2014-EUropa en autocaravana-Projecte de Dinamització Cultural Digital

Comments are closed